پیش بینی کنید جایزه ببرید http://pishbini.mihanblog.com 2020-03-31T15:08:19+01:00 text/html 2009-06-14T08:09:10+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه ronaldo http://pishbini.mihanblog.com/post/956 <IMG src="http://www.topnews.in/sports/files/ronaldo_3.jpg"> text/html 2009-03-29T11:23:38+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه عید مبارک http://pishbini.mihanblog.com/post/955 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG src="http://www.irannewsagency.com/files/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B258.jpg"> text/html 2009-01-17T15:26:06+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه بهترین بازیکن جهان http://pishbini.mihanblog.com/post/954 <IMG src="http://imalbum.aufeminin.com/album/D20060609/195656_JKKYISLRIK1FSBE34PB6ISJ42BT763_cristiano_ronaldo_H151151_L.jpg"> text/html 2008-12-17T18:20:51+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه عید غدیر خم مبارک باد http://pishbini.mihanblog.com/post/953 <P>عید غدیر خم بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد :</P> <P><IMG src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/273213.jpg"></P> <P><IMG src="http://golesorkham.persiangig.ir/image/w_ghadir84_230.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2008-10-01T07:40:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه عید فطر http://pishbini.mihanblog.com/post/952 <p><img src="http://i13.tinypic.com/29y2yj9.jpg" /></p><p /><p>عید سعید فطر بر همه ی مسلمین جهان مبارک باد . </p> text/html 2008-09-23T01:39:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه جام ایتالیا http://pishbini.mihanblog.com/post/951  <div class="Ersal"><p>تا ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت دارید  پیش بینی های زیر را از رقابت های جام حذفی ایتالیا پیش بینی </p><p /><p>کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۱۵ساعت اکانت اینترنت ببرید : <br /></p><p>۱ - قهرمان این رقابت هادر فصل جدید ( ۲۰۰۹-۲۰۰۸ )چه تیم خواهد شد ؟ </p><p /><p>۲ - نایب قهرمان این رقابت ها چه تیمی خواهد شد ؟</p><p /><p>۳ - دو تیم دیگر مرحله ی نیمه نهایی ؟</p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ ایتالیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>تا ان را در وبلاگ بگذاریم . </p></div> text/html 2008-09-18T23:39:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه Spain http://pishbini.mihanblog.com/post/950 <p>تا ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت دارید  پیش بینی های زیر را از رقابت های جام حذفی اسپانیا پیش بینی </p><p /><p>کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۱۵ساعت اکانت اینترنت ببرید : <br /></p><p>۱ - قهرمان این رقابت هادر فصل جدید ( ۲۰۰۹-۲۰۰۸ )چه تیم خواهد شد ؟ </p><p /><p>۲ - نایب قهرمان این رقابت ها چه تیمی خواهد شد ؟</p><p /><p>۳ - دو تیم دیگر مرحله ی نیمه نهایی ؟</p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>تا ان را در وبلاگ بگذاریم . </p> text/html 2008-09-10T02:39:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه اروپا http://pishbini.mihanblog.com/post/949 <p>تا ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت دارید  پیش بینی های زیر را از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا پیش بینی </p><p /><p>کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۴۰ ساعت اکانت اینترنت ببرید : <br /></p><p>۱ - قهرمان این رقابت هادر فصل جدید ( ۲۰۰۹-۲۰۰۸ )چه تیم خواهد شد ؟ </p><p /><p>۲ - نایب قهرمان این رقابت ها چه تیمی خواهد شد ؟</p><p /><p>۳-دو تیم دیگر مرحله ی نیمه نهایی ؟</p><p /><p>۴ - اقای گل این رقابت ها چه کسی خواهد شد ؟ ( هر مورد ۸ ساعت اکانت جایزه دارد )</p><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>تا ان را در وبلاگ بگذاریم . </p> text/html 2008-09-08T01:39:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه المان http://pishbini.mihanblog.com/post/948 <div class="Ersal"><p>تا ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت دارید  پیش بینی های زیر را از رقابت های باشگاه های المان پیش بینی </p><p /><p>کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۴۰ ساعت اکانت اینترنت ببرید : <br /></p><p>۱ - قهرمان این رقابت هادر فصل جدید ( ۲۰۰۹-۲۰۰۸ )چه تیم خواهد شد ؟ </p><p /><p>۲ - نایب قهرمان این رقابت ها چه تیمی خواهد شد ؟</p><p /><p>۳ - تیم سوم باشگاه های المان؟</p><p /><p>۴ - عنوان چهارمی به چه تیمی می رسد  ؟</p><p /><p>۵ - اقای گل این رقابت ها چه کسی خواهد شد ؟ ( هر مورد ۸ ساعت اکانت جایزه دارد )</p><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>تا ان را در وبلاگ بگذاریم . </p></div> text/html 2008-09-05T22:39:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه ایران http://pishbini.mihanblog.com/post/947 <p>تا ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت دارید  بازی زیر را پیش بینی کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۵ </p><p>ساعت اکانت اینترنت ببرید : </p><p /><p /><p>ایران ...................................................... عربستان</p><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>تا ان را در وبلاگ بگذاریم . </p> text/html 2008-09-04T23:39:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه ایران http://pishbini.mihanblog.com/post/946 <p> ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت داریدبازی زیر را از پیش بینی کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه۵</p><p>ساعت اکانت اینترنت ببرید : </p><p /><p>ایران .................................................. عربستان</p><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>تا ان را در وبلاگ بگذاریم . </p> text/html 2008-09-03T00:39:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه انگلیس http://pishbini.mihanblog.com/post/945 <p>تا ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت دارید  پیش بینی های زیر را از رقابت های باشگاه های انگلیس پیش بینی </p><p /><p>کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۴۰ ساعت اکانت اینترنت ببرید : <br /></p><p>۱ - قهرمان این رقابت هادر فصل جدید ( ۲۰۰۹-۲۰۰۸ )چه تیم خواهد شد ؟ </p><p /><p>۲ - نایب قهرمان این رقابت ها چه تیمی خواهد شد ؟</p><p /><p>۳ - تیم سوم باشگاه های انگلیس ؟</p><p /><p>۴ - عنوان چهارمی به چه تیمی می رسد  ؟</p><p /><p>۵ - اقای گل این رقابت ها چه کسی خواهد شد ؟ ( هر مورد ۸ ساعت اکانت جایزه دارد )</p><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>تا ان را در وبلاگ بگذاریم . </p> text/html 2008-09-01T05:39:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه ایتالی ا http://pishbini.mihanblog.com/post/944 <p>تا ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت دارید  پیش بینی های زیر را از رقابت های باشگاه های ایتالیا پیش بینی </p><p /><p>کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۴۰ ساعت اکانت اینترنت ببرید : <br /></p><p>۱ - قهرمان این رقابت هادر فصل جدید ( ۲۰۰۹-۲۰۰۸ )چه تیم خواهد شد ؟ </p><p /><p>۲ - نایب قهرمان این رقابت ها چه تیمی خواهد شد ؟</p><p /><p>۳ - تیم سوم باشگاه های ایتالیا ؟</p><p /><p>۴ - عنوان چهارمی به چه تیمی می رسد  ؟</p><p /><p>۵ - اقای گل این رقابت ها چه کسی خواهد شد ؟ ( هر مورد ۸ ساعت اکانت جایزه دارد )</p><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>ان را در وبلاگ بگذاریم . </p> text/html 2008-08-29T20:38:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه لالیگا http://pishbini.mihanblog.com/post/943 <p>تا ۱/۹/۸/۱۳۸۷ فرصت دارید  پیش بینی های زیر را از رقابت های باشگاه های اسپانیا پیش بینی </p><p /><p>کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۴۰ ساعت اکانت اینترنت ببرید : <br /></p><p>۱ - قهرمان این رقابت هادر فصل جدید ( ۲۰۰۹-۲۰۰۸ )چه تیم خواهد شد ؟ </p><p /><p>۲ - نایب قهرمان این رقابت ها چه تیمی خواهد شد ؟</p><p /><p>۳ - تیم سوم باشگاه های اسپانیا ؟</p><p /><p>۴ - عنوان چهارمی به چه تیمی می رسد  ؟</p><p /><p>۵ - اقای گل این رقابت ها چه کسی خواهد شد ؟ ( هر مورد ۸ ساعت اکانت جایزه دارد )</p><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p /><p>ان را در وبلاگ بگذاریم . </p> text/html 2008-08-29T00:38:00+01:00 pishbini.mihanblog.com روزبه تنیس امریکا http://pishbini.mihanblog.com/post/942 <p>تا ۹/۶/۱۳۸۷ فرصت دارید  پیش بینی های زیر را از رقابت های تنیس ازاد امریکا پیش بینی </p><p /><p>کنید و در صورت برنده شدن به قید قرعه ۱۵ساعت اکانت اینترنت ببرید : <br /></p><p>۱ - قهرمان این رقابت چه کسی خواهد شد ؟</p><p /><p>۲ - نایب قهرمان این رقابت ها چه کسی خواهد شد ؟</p><p /><p>۳ - دو نفر دیگر مرحله ی نیمه نهایی ؟</p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته مهم : در sms نظرسنجی این وبلاگ  شرکت کنید .</p><p>نکته : در نظرسنجی   وبلاگ در مورد لیگ اسپانیا شرکت کنید . </p><p>نکته : هیچ کدام از پیش بینی های این وبلاگ را در قسمت خصوصی پیش بینی نکنید .</p><p> </p><p /><p /><p /><p /><p /><p>نکته : اگر دوست دارید  با این  وبلاگ  تبادل  لینک  کنید  در  قسمت  نظر ها  اعلام نمایید .</p><p> </p><p /><p>نکته : پیش بینی های مورد نظر خود را که در این وبلاگ قرار ندارد را در قسمت نظر ها بنویسید</p><p /><p /><p>تاان را در وبلاگ بگذاریم . </p>